Số từ là gì, lượng từ là gì lớp 6? Cách phân biệt hai loại từ này

Số từ và lượng từ là hai khái niệm cơ bản trong tiếng Việt, đã được đưa vào chương trình ngữ văn lớp 6. Vậy số từ là gì, lượng từ là gì, cách phân biệt hai loại từ này như thế nào? Hãy cùng nhau tìm hiểu về số từ và lượng từ cùng ví dụ qua bài viết sau nhé.

Định nghĩa số từ là gì lớp 6?

Theo định nghĩa của sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6, số từ là những từ được dùng để chỉ số lượng hoặc số thứ tự của các sự vật, sự việc. 

  • Khi dùng để chỉ số lượng, các số từ thường đứng trước danh từ.
  • Khi dùng để chỉ số thứ tự, các số từ thường đứng sau danh từ.
Số từ là những từ chỉ số lượng, thứ tự
Số từ là những từ chỉ số lượng, thứ tự

Ví dụ về số từ 

Hôm nay cô bán ngô đã bán được năm mươi bắp ngô. (“Năm mươi” là số từ chỉ số lượng, đứng trước danh từ “bắp ngô”)

Người đứng thứ nhất trong cuộc thi này chính là thủ khoa đầu vào của trường tôi. (“Thứ nhất” là số từ chỉ số thứ tự, đứng trước danh từ “người”)

Bốn cuốn sách này đều là sách giúp bạn có thể mở rộng kiến thức văn học. (“Bốn” ở đây là số từ chỉ số lượng vì nó đứng trước danh từ “cuốn sách”)

Hàng hai, hàng ba đi nối tiếp hàng một về phía sân vận động. (một, hai, ba ở đây là số từ chỉ số thứ tự vì chúng đứng sau danh từ “hàng”)

Định nghĩa lượng từ là gì tiếng Việt lớp 6?

Lượng từ được dùng để định lượng một sự vật nào đó có số lượng ít hay nhiều. Lượng từ thường được chia thành hai loại đó là:

  • Lượng từ chỉ toàn thể: dùng để chỉ một lượng nhiều sự vật, ví dụ như tất cả, toàn bộ, các…
  • Lượng từ chỉ sự tập hợp hay phân phối:  ví dụ như từng, mỗi, những…
Lượng từ là từ dùng để định lượng, ví dụ “những” quyển sách
Lượng từ là từ dùng để định lượng, ví dụ “những” quyển sách

Ví dụ về lượng từ

Tất cả học sinh đều phải làm bài tập về nhà một cách cẩn thận. (“Tất cả” ở đây là lượng từ chỉ toàn thể)

Mỗi người đều có những ước mơ và mong muốn của riêng bản thân mình. (“Mỗi” ở đây là lượng từ chỉ tập hợp hay phân phối)

Toàn bộ số hàng hoá này đều phải được giao đến địa điểm theo hợp đồng quy định. (“Toàn bộ ở đây là lượng từ chỉ toàn thể)

Từng dòng chữ đều được viết một cách rất cẩn thận. (“Từng” ở đây là lượng từ chỉ tập hợp hay phân phối)

Các đặc điểm phân biệt cơ bản số từ và lượng từ là gì?

Số từ và lượng từ có thể được phân biệt một cách dễ dàng thông qua những đặc điểm sau.

  • Số từ dùng để chỉ số đếm, số lượng cụ thể của một sự vật, thường sẽ chứa các từ chỉ số đếm như một, hai, ba… Lượng từ không chỉ số lượng cụ thể mà chỉ ước lượng chung chung, không có con số cụ thể.

Ví dụ: Trong lớp chúng ta có hai mươi bạn đạt học sinh giỏi, các bạn còn lại đều đạt học sinh tiên tiến.

Trong câu trên, “hai mươi” là số từ vì nó chỉ số lượng cụ thể, “các” ở đây là lượng từ vì nó chỉ một lượng chung chứ không cụ thể.

Số từ và lượng từ rất dễ để phân biệt
Số từ và lượng từ rất dễ để phân biệt

Xem thêm:

  • Số từ chỉ thứ tự đứng sau danh từ, còn lượng từ luôn đứng trước danh từ.

Ví dụ: Những sinh viên năm hai kia đều là những sinh viên ưu tú.

“Hai” ở đây là số từ chỉ thứ tự vì nó đứng sau danh từ “năm”, “những” ở đây là lượng từ, đứng trước danh từ “sinh viên”.

  • Ngoài ra số từ và lượng từ có đặc điểm là chỉ có thể bổ trợ cho danh từ, không thể kết hợp với tính từ hay động từ. Đây là một đặc điểm để phân biệt hai loại từ này với các loại từ khác trong tiếng Việt.

Bài viết đã giới thiệu khái niệm số từ là gì, lượng từ là gì, ví dụ về các loại từ này và cách phân biệt chúng. Số từ, lượng từ là hai loại từ cơ bản nhưng rất quan trọng trong chương trình tiếng Việt. Hy vọng sau khi đọc xong bài viết, bạn đã có thể củng cố kiến thức về hai loại từ vựng này.